Không gian âm là khoảng trống hoặc màu sắc nhưng không phải là nội dung, được sử dụng trong biểu trưng để tăng số dư của thành phần và làm cho chúng tự nhiên hơn. Tuy nhiên, không gian âm cũng được coi là một hình thức nghệ thuật cho phép người xem liên kết hai hoặc nhiều hình ảnh với các ý nghĩa khác nhau khi chỉ xem một đối tượng trên biểu trưng. Họ có khả năng giúp biểu trưng của bạn truyền đạt nhiều thông điệp và tạo trải nghiệm thú vị cho khách hàng của bạn.

Tuy nhiên, thiết kế không gian âm không phải là một điều đơn giản, nó phải là những nhà thiết kế sáng tạo và chu đáo có thể làm điều đó thành công. Đó là lý do tại sao đây là cách để làm cho bạn độc đáo và khác biệt.