Tại sao Wifi Báo Lỗi Limited Access mặc dù sóng rất mạnh. Card Mạng Báo Dấu Chấm Than Màu Vàng

Wifi Báo Lỗi Limited Access do nguyên nhân gì?

  1.  Có thể  Modem Access Point bạn dùng bị treo –-> Ta khởi động lại AP là OK
  2. Bị chặn truy cập WiFi –> Ta dùng đổi MAC của máy tính các bạn có thể tham khảo tại
  3. Xung đột IP, nghĩa là IP của modem ADSL trùng với Router wireless (vì mặc định của nhiều loại modem ở VN đều là 192.168.1.1) hoặc có nhiều máy cùng vào mạng một lúc và khai báo IP giống nhau –-> Thay đổi dải IP LAN của Access Point
  4. Không nhận được IP do quá nhiều thiết bị Switch hoặc có lỗi Windows…

Những nguyên nhân trên ta sẽ không bàn tới vì nó rất dẽ khắc phục, sau đây ta sẽ khắc phục nguyên nhân bị wifi báo lỗi  Limited Access khi có nhiều người kết nối tơi Access Point
Nguyên nhân này chính là Access Point của chúng ta cho phép bao nhiêu kết nối trong một thời điểm, thường là Access Point không cấp phát được địa chỉ IP cho client khi kết nối đến. Do vậy để giải quyết vấn đề này ta cấu hình Access Point theo chế độ Bridge hoặc đơn giản nhất là disable tính năng DHCP của Access Point và cho client nhận IP từ ADSL hoặc Server cấp IP.
Khắc phục lỗi Wifi Báo Lỗi Limited Access Ta có thể làm theo 2 bước sau để khác phục:
Wifi Báo Lỗi Limited Access  Bước 1:

Ta đăng nhập vào Access Point >> chọn mục Setup network, trong mục cấu hình LAN  ta disable tính năng DHCP server này

Wifi Báo Lỗi Limited Access  Bước 2:

Kết nối Access Point này với mạng có dây. Bạn cắm dây mạng có dây vào cổng LAN của Access Point (không cắm vào cổng WAN), và khi này Access Point của bạn tương tự như cái Switch phát sóng. Các thiết bị bắt sóng sẽ nhận IP từ ADSL hoặc Server cung cấp IP mà không lo Access Point không cấp được địa chỉ IP nữa.
(tất nhiên với những Access Point có thông số kỹ thuật thấp thì nhiều người dùng lớn sẽ chậm và khả năng hoạt động kém)

(Trường hợp trong tổ chức của bạn sử dụng nhiều VLAN, nhiều dải IP khác nhau, khi đó ta phải cấu hình DHCP trên Server tạo ra nhiều Scope, mỗi scope tương ứng với các VLAN hay khu nhà. Sau đó dùng thiết bị định tuyến)

Congnghecit.com chúc các bạn thành công! Truy cập website để đọc thêm nhiều tài liệu hữu ích nhé.