Google Tìm kiếm đang thử nghiệm một tính năng tìm kiếm mới cho phép bạn lọc kết quả tìm kiếm theo các trang cũng đề cập đến các từ cụ thể. Google thêm một hộp vào bên phải của trang kết quả tìm kiếm cho phép bạn đánh dấu những từ đó và sau đó Google sẽ đánh dấu những kết quả đó trên trang kết quả tìm kiếm.

Carrie Hill đã chia sẻ một số ảnh chụp màn hình về điều này trên Twitter , bạn có thể nhấp vào chúng để phóng to.

Hình ảnh hộp bộ lọc tìm kiếm mới

Kết quả hiện thị sau khi lọc