Event (sự kiện) là gì?

Theo schema.org, một Event (sự kiện) được miêu tả dưới dạng schema cần có thời gian và địa điểm cụ thể như buổi hòa nhạc, bài giảng hay lễ hội,… Thông tin về việc bán vé có thể thêm thông qua trường offers. Những sự kiện có tính lặp lại có thể tách ra như nhiều sự kiện riêng biệt.

Tất cả các loại Event Schema:

 • BusinessEvent (Sự kiện kinh doanh): https://schema.org/BusinessEvent
 • ChildrensEvent (Sự kiện dành cho trẻ em): https://schema.org/ChildrensEvent
 • ComedyEvent (Sự kiện hài kịch): https://schema.org/ComedyEvent
 • CourseInstance (Sự kiện khóa học): https://schema.org/CourseInstance
 • DanceEvent (Sự kiện nhảy mà mọi người thoải mái tham gia, tìm hiểu Social dane): https://schema.org/DanceEvent
 • DeliveryEvent (Sự kiện liên quan đến việc giao 1 thứ gì đó): https://schema.org/DeliveryEvent
 • EducationEvent (Sự kiện giáo dục): https://schema.org/EducationEvent
 • EventSeries(Chuỗi sự kiện): https://schema.org/EventSeries
 • ExhibitionEvent (Sự kiện triển lãm): https://schema.org/ExhibitionEvent
 • Festival (Lễ hội): https://schema.org/Festival
 • FoodEvent (Sự kiện ăn uống): https://schema.org/FoodEvent
 • LiteraryEvent (Sự kiện văn học): https://schema.org/LiteraryEvent
 • MusicEvent (Sự kiện âm nhạc): https://schema.org/MusicEvent
 • PublicationEvent (Sự kiện xuất bản ấn phẩm): https://schema.org/PublicationEvent
 • SaleEvent (Sự kiện bán hàng): https://schema.org/SaleEvent
 • ScreeningEvent (Một buổi công chiếu bộ phim hay video): https://schema.org/ScreeningEvent
 • SocialEvent (Sự kiện xã hội): https://schema.org/SocialEvent
 • SportsEvent (Sự kiện thể thao): https://schema.org/SportsEvent
 • TheaterEvent (Một buổi biểu diễn tại nhà hát): https://schema.org/TheaterEvent
 • VisualArtsEvent (Sự kiện nghệ thuật thị giác, tìm hiểu Visual arts): https://schema.org/VisualArtsEvent