Mọi người đều đồng ý rằng trang Website là một trong những công cụ bán hàng xuất sắc nhất ở Việt Nam hiện nay mà một doanh nghiệp có thể có. Song ít có ai khẳng định trang website như một nhân viên bán hàng xuất sắc. Nắm bắt điều này và các doanh nghiệp sẽ thấy được nhiều kết quả khác biệt với công việc kinh doanh bình thường của mình.

Website của bạn : Nhân viên bán hàng tốt nhất

Nếu nhìn nhận trang website của bạn như một nhân viên bán hàng, doanh nghiệp sẽ bắt đầu nghĩ về nó với nhiều yếu tố khác biệt hơn là một công cụ đánh bóng sản phẩm, dịch vụ bán hàng đơn thuần.

Doanh nghiệp bạn có Webite được thiết kế tốt hơn, không khác gì mong muốn có được những nhân viên bán hàng tốt nhất lôi cuốn khách hàng cho doanh nghiệp.

Việc chuyển Website của doanh nghiệp thành một nhân viên bán hàng sẽ cần sử dụng những đặc điểm sau. Để giúp thực hiện nhiệm vụ này, hãng tư vấn quãng cảo Local Nasion đặt ra bốn câu hỏi:

  1. Website của doanh nghiệp có biết mọi thứ về hoạt động kinh doanh của mình như một nhân viên thực thụ?
  2. Doanh nghiệp có đánh giá thành công của website(hàng ngày, hàng tuần, hàng quý, hàng tháng hay thường niên)?
  3. Doanh nghiệp có “đào tạo” Website của mình về những vấn đề kinh doanh cơ bản, những xu hướng mới hay những thay đổi kinh tế trong thị trường hoặc môi trường kinh doanh quốc gia trong ngành công nghiệp của doanh nghiệp?
  4. Website của doanh nghiệp có tất cả các sản phẩm, dịch vụ hiện hành cũng như các yếu tố giá cả?

Doanh nghiệp bạn sẽ không bao giờ cho một nhân viên bán hàng tới tiếp xúc một khách hàng triển vọng nếu không chắc chắn rằng nhân viên đó có tất cả các thông tin cần thiết. Vì vậy, website khi được mong đợi là một nhân viên cũng cần có đầy đủ các thông tin cần thiết.

Ví dụ. Nếu doanh nghiệp đang bán dòng sản phẩm túi quần áo và khăn quàng cổ phụ nữ, nhân viên bán hàng sẽ cần miêu tả được cho khách hàng về loại vải.

Một bạn sẽ cần miêu tả được chất lượng vải và kiểu cách cho khách hàng thấy quần áo tất cả các góc độ, nói rõ loại nào giặt được bằng máy, loại nào thì không. Quy trình tương tự cần được áp dụng vào website của bạn.

Các nhân viên bán hàng cũng tự đào tạo và tìm hiểu họ về các khách hàng, họ dành nhiều thời gian để lắng nghe các nhu cầu và mối quan tâm của khách hàng trước khi bán sản phẩm hay dịch vụ. Từ đó, webiste của doanh nghiệp cần có tính năng thu thập ý kiến, mối quan tâm của khách hàng tới sảm phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.

Trong khi thiết kế web doanh nghiệp của mình, các công ty hãy quan tâm tới suy nghĩ và quan tâm của khách hàng. Chuẩn bị sẵn sàng cho việc cập nhập website của doanh nghiệp với mọi thay đổi, bổ sung cho phù hợp từng đối tượng khách hàng.

Ví dụ. Nếu khách hàng của doanh nghiệp là những người đã lớn tuổi, chắc hẳn không phù hợp với nội dung được thể hiện trong phông chữ nhỏ (rất khó để người lớn tuổi có thể đọc).

Một website cần phải được thiết kế thích hợp với đặc điểm kinh doanh nhằm giúp đỡ doanh nghiệp của bạn đảm bảo rằng “nhân viên bán hàng”  của bạn có đủ các kỹ năng để lôi cuốn được khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ của danh nghiệp đó.

Theo cách tương tự, doanh nghiệp sẽ mong đợi các nhân viên bán hàng của mình luôn luôn có được những kỹ năng mới và các công ty bán hàng mới từ năm này qua năm khác. Những mong đợi này cần đúng với website của doanh nghiệp nữa.

Các nhân viên bán hàng ngày xưa có thể phải mang cách túi đựng những mẫu sản phẩm khi tiếp xúc khách hàng, còn ngày nay họ sẽ mang theo chiếc laptop, điện thoại….để cung cấp cho các khách hàng chứa đầy đủ hình ảnh các sản phẩm mẫu.

Đây là lợi thế của website khi khách hàng có thấy ngay được tất cả các hình ảnh của những sản phẩm mẫu. Điều quan trọng là doanh nghiệp cần chú ý tính đa dạng về mặt hình ảnh của những sản phẩm này trên website.

Việc áp dụng cho website nhiều công nghệ thông minh giúp “nhân viên bán hàng” này biết được khi nào khách hàng vào trang web và những nơi nào họ ghé thăm hoàn toàn có thể đem lại những lợi ích rõ nhất . Trang Genius. com cung cấp các bộ công cụ bán hàng thông minh để bổ sung cho website.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp của bạn không thể bỏ qua những phương thức giao tiếp tới khách hàng, bảo đảm các khách hàng có thể giao tiếp tới doanh nghiệp cũng như giao tiếp với các khách hàng khác. Đây chính là đặc tính quan trọng của Website.

Hãy nhớ rằng. Website hoàn toàn có thể là một trong những nhân viên bán hàng tốt nhất mà các doanh nghiệp có được. Khi được nuôi dưỡng và chăm sóc cẩn thận, Website sẽ giúp thúc đẩy doanh số bán hàng và tăng trưởng kinh doanh, không kém phần một nhân viên bán hàng tài năng thực tụ.