Bạn đang cần thiết kế webiste nhưng không biết chuẩn bị những thông tin cần thiết gì để có thể triển khai việc này? Để một công ty thiết kế web Biên Hòa –  CIT Group thực hiện được cho bạn một website thì bạn cần phải cung cấp một số thông tin cơ bản cho đối tác của mình như sau:

Những thông tin cần thiết để thiết kế webiste

Logo Công ty, Doanh nghiệp nếu có (logo dưới dạng Corel Draw, Illustrator, Photoshop … hoặc hình ảnh cỡ lớn).
Bài viết giới thiệu công ty, sơ đồ tổ chức, sứ mệnh, tầm nhìn, nên đầy đủ có tiêu đề, tóm tắt, đầy đủ, nguồn hoặc tác giả.
Hình ảnh về trụ sở, nhà xường, ban lãnh đạo, hoạt động, hình ảnh phải có kích thước và độ phân giải đủ lớn để dễ xử lý.
Các thông tin liên hệ, địa chỉ, số điện thoại, email, bộ phận hỗ trợ khách hàng, …
Tất cả các thông tin, bài viết về sản phẩm, dịch vụ, đối tác, … mà quý khách muốn đưa lên website.
Phần nội dung, quý khách tự soạn thảo. congnghecit sẽ xử lý miễn phí các hình ảnh thô và gắn vào bài viết cho quý khách. Đối với các website có chức năng Albums hình ảnh, CIT Group sẽ xử lý miễn phí 05 tấm đầu tiên để làm dữ liệu mẫu.