TẢI PHẦN MỀM SSH | SECURE SHELL CLIENT

SSH  ( secure Shell Client ) là phần mềm giúp ta kết lối từ xa tới các máy tính trong mạng lan hoặc ngoài internet SSH có 2 bản Server và client, SSH gày càng được sử dụng nhiều vì tính bảo mật của nó, không như các phần mềm FTP khác quy tình kết nối tới Server của SSH được mã hóa bằng PKI vì vậy độ bảo mật của SSH là rất tốt
Link tải phàn mềm SSH