TẢI PHẦN MỀM PACKET TRACER, PHẦN MỀM GIẢ LẶP CÁC THIẾT BỊ CỦA CISCO

Có lẽ mình không cần nói nhiều về phần mềm này vì nó đã quá nổi tiếng, bất cứ hai học hay ngâm cứ về mạng nói chung và về mạng của Cisco nói riêng, điều đã ít nhất dùng nó một lần. Packet Trancer dùng để tạo giả lặp các thiết bị của Cisco nó không mạnh mẽ như GNS3, nhưng vẫn được sử dụng nhiều vì khả năng kinh hoạt nhẹ không gốn Ram của nó
Link tải phần mềm Packet Trancer