TẢI PHẦN MỀM HIỆN VIUS LÀM ẨN

Phần mềm FixAttrb, phần mềm tắt thuộc tính ẩn của fiel do vius.
link tải phần mềm hiện file ẩn