TẢI PHẦN MỀM GNS3 PHẦN MỀM GIẢ LẮP THIẾT BỊ CISCO

Cõ lẽ không phải nói nhiều vì nó quá TẢI PHẦN MỀM GNS3  vì nó quá nổi quen thuộc với dân network nói chung, và tín đồ của Cisco nói riêng.
TẢI PHẦN MỀM GNS3 không giống như Packet Trancer chỉ giả lặp được thiết bị của cisco, TẢI PHẦN MỀM GNS3 cho phép ta tao ra những Router Switch hay Hub… thực sự trên máy tính, đây là phần mềm hỗ trợ mạnh mẽ nhất khi bạn học các chứng chỉ của Cisco.
Linhk tải: TẢI PHẦN MỀM GNS3 PHẦN MỀM GIẢ LẮP THIẾT BỊ CISCO