Tải phần mềm FolderSize phần mềm báo kích thước Folder
Tải phần mềm FolderSize phần mềm báo kích thước Folder

Tải phần mềm FolderSize phần mềm báo kích thước Folder

Tải phần mềm FolderSize phần mềm báo kích thước Folder

như tieu để phần mềm chỉ có một tính năng duy nhất, khi bạn mở trình duyệt file của window lên nó sẽ hiển thị thêm 1 cột báo kích thước tất cả các Folder hiện thành
link download phần mềm xem kích thước Folder & file

Sale Khủng năm mới 2020
Tặng Miễn Phí Website Chuẩn SEO
0922 272 868