TÌM KIẾM

Tải phần mềm FolderSize phần mềm báo kích thước Folder

Ngày 13 Tháng 03, 2017

Tải phần mềm FolderSize phần mềm báo kích thước Folder

như tieu để phần mềm chỉ có một tính năng duy nhất, khi bạn mở trình duyệt file của window lên nó sẽ hiển thị thêm 1 cột báo kích thước tất cả các Folder hiện thành
link download phần mềm xem kích thước Folder & file