Tải phần mềm chống phân mảnh ổ cứng

trong quá trình sử dụng máy tính chúng ta thường tải tài liệu, copy xóa tài liệu dẫn đến tình trạng dữ liệu lưu vào ổ cứng không tuần tự ( phân mảnh ổ cứng ) nghĩa là có nhiều phần của ổ cúng bị chống không có dữ liệu, dẫn đến máy tính chạy chậm.
phần mềm chống phẩn mảnh ổ cứng giúp ta sắp xếp lại dữ liệu một cách tuần tự cải thiện tốc độ truy xuất đĩa cứng
Link tải phần mềm phân chống mảnh ổ cứng