TẢI PHẦM MỀM CHIA PARTITION TRÊN WINDOW

EaseUS Partition Master, phần mềm quản lý đia cứng mạnh mẽ trên window giao diện đồ hạo dẽ sử dụng, một số tính năng chính.

  • chia partition trực tiếp trên window.
  • thay đổi kích thước các ổ cúng hiện hàng.
  • thay đổi định dạng ổ đĩa.
  • fix lỗi phân mảnh đĩa cứng

link: tải phần mềm Partiton Master