Thông qua Phần mềm quản lý khách hàng, tất cả các thông tin của khách hàng sẽ được cập nhật và được lưu trữ trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Nhờ một công cụ dò tìm dữ liệu đặc biệt, doanh nghiệp có thể phân tích, hình thành danh sách khách hàng tiềm năng và lâu năm để đề ra những chiến lược chăm sóc khách hàng hợp lý. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể xử lý các vấn đề vướng mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Phần mềm quản lý khách hàng gồm các tính năng như

 1. Quản lý thông tin khách hàng: Tên đơn vị, địa chỉ, email, điện thoại, mã số thuế, người liên hệ, đặc điểm, nhu cầu, ghi chú…
 2. Quản lý cơ hội đối với từng tài khoản khách hàng khác nhau: Mỗi tài khoản khách hàng có nhiều cơ hội bán hàng, cùng lúc một khách hàng có thể có 1 hoặc nhiều cơ hội bán hàng.
 3. Quản lý hoạt động với từng cơ hội: Cập nhật hoạt động, chăm sóc và tư vấn đối với cơ hội đó. Đây là cơ sở để người dùng lưu trữ lại quá trình tư vấn và chăm sóc. Cơ chế nhắc nhỡ những hoạt động quá hạn sẽ giúp người dùng không bỏ qua bất kỳ hành động nào với khách hàng.
 4. Quản lý báo giá: Tạo báo giá tự động, gửi email và lưu trữ các báo giá để chuyển sang triển khai đơn hàng một cách nhanh chóng, chính xác.
 5. Quản lý khách đặt hàng: Kiểm soát được các bước trong quá trình thực hiện đơn hàng với một cơ hội, tiến độ thế nào…
 6. Quản lý sau bán hàng: Là các hoạt động sửa chữa, bảo hành, bảo trì với từng đơn hàng.

Các lợi ích của phần mềm quản lý tài khoản khách hàng:

 • Thông tin về khách hàng, đối tác được lưu, cập nhật đầy đủ, có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi. Khai thác tối đa cơ hội xúc tiến kinh doanh để đẩy mạnh công tác bán hàng.
 • Loại bỏ hoàn toàn hiện tượng quên, thiếu, trùng lặp khi xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng .
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực và nâng cao hiệu quả làm việc của bộ phận bán hàng và các bộ phận hỗ trợ khác.
 • Hồ sơ tài liệu được lưu trữ tập trung khoa học, có thể dễ dàng tra cứu phục vụ việc phân tích, đánh giá.
 • Thông tin, cơ hội không phải là của riêng cá nhân ai mà là tài sản chung của cả doanh nghiệp nên người quản lý dễ dàng phân quyền và quản lý tài khoản, hoạt động của các nhân viên.

Trong trường hợp các phiên bản đóng gói phần mềm CRM vẫn chưa phù hợp với yêu cầu của quý khách thì quý khách có thể chọn gói và thêm bớt những chức năng mong muốn, chúng tôi sẽ thiết kế thêm cho quý khách hoặc có thể đặt thiết kế theo yêu cầu riêng phù hợp riêng cho từng đơn vị