14 thủ thuật TĂNG TỐC cho website

Đây được coi là tài liệu đáng đọc với bất cứ ai liên quan đến công việc xây dựng và thiết kế web chuyên nghiệp. Chuyên gia Steve Souders của Yahoo đã hướng dẫn chi tiết cách tối ưu hóa trang web bằng việc tập trung vào những vấn đề giao diện (front-end: phần chương trình tương tác trực tiếp với người sử dụng).

Những thủ thuật tăng tốc website

Khả năng hoạt động của website là vấn đề được nhiều người quan tâm. Một số nghiên cứu mới đây cho thấy tốc độ ảnh hưởng trực tiếp đến lưu lượng khách truy cập. Souders đã đưa ra 14 nguyên tắc cải thiện là:

1. Hạn chế HTTP requests.

2. Sử dụng CDN (Content Delivery Network: Hệ thống các máy tính được kết nối với nhau qua Internet để truyền nội dung tới người sử dụng).

3. Đưa thêm Expires header.

4. Gzip các thành tố (Gzip, hay GNU zip, là ứng dụng phần mềm miễn phí được dùng để nén file).

5. Đưa CSS lên đầu.

6. Chuyển JS (javascript) xuống cuối.

7. Tránh các biểu thức CSS.

8. Đặt CSS và JS ở bên ngoài.

9. Giảm quá trình tra cứu DNS.

10. Thu nhỏ JS.

11. Tránh chuyển hướng (redirect).

12. Loại bỏ các tập lệnh sao lưu (duplicate scripts).

13. Tắt ETags.

14. Làm cho AJAX nhỏ và có thể lưu trữ được (cacheable).