Những thẻ HTML cần cho SEO

Chỉ cần tìm kiếm với từ ” cấu trúc thẻ HTML ” google sẽ trả về rất nhiều kết quả rất nhiều trang web có bài viết cực kỳ dễ hiều, nhưng những thẻ HTML cần cho SEO thì ít trang web nói đến. Với kinh nghiệm của mình ( và kiến thức thu thập từ internet ) tôi sẽ đưa ra các thẻ cần thiết nhất trong SEO khi thiết kế web dưới đây.
Thẻ HTML cần cho SEO – Meta Title:

  1. Meta Title là thẻ tiêu đề website, một thẻ chắc chắn không thể thiếu trong công đoạn tối ưu onpage HTML (tiêu chí google đánh giá cao nhất), tiêu đề này sẽ được hiển thị khi tìm kiếm trên Google.
    Thẻ Meta Title khi tìm kiếm trên Google nó chỉ hiển thị 65-70 ký tự, trong trường hợp title của bạn >70 ký tự thì cũng không nên cut (…) tiêu đề đó. Chúng ta có thể chấp nhận độ dài 65-100 ký tự để hiển thị đầy đủ tiêu đề có ý nghĩa.
  2. Meta Description: google định nghĩa Thẻ Meta Description là dùng để mô tả tóm tắt nội dung của website, nội dung mô tả này được google hiển thị khi tìm kiếm là khoảng 160 ký tự.
  3. Meta Keywords: Thẻ Meta Keywords dùng để mô tả từ khóa của website, các bộ máy tìm kiếm cũng không đánh giá cao thẻ này vì một lý do thời gian trước các SEO mũ đen đã lạm dụng thẻ này quá. Nhưng bạn vẫn nên có thẻ này, dù sao cũng tường minh và sau này sẽ cần thiết.
  4. Meta Robots: Thẻ Meta Robots là thẻ khai báo cho bộ máy tìm kiếm nhìn nhận về website của bạn. Dưới đây là các giá trị khai báo: (phải sử dụng thẻ này thật khôn khéo và đúng theo ý đồ)

all : Bọ tìm kiếm đánh chỉ số tất cả (ngầm định không nên dùng thẻ này).
none: Bọ tìm kiếm không đánh chỉ số gì hết ( áp dụng cho các bài viết cp mà không hay ít sủa đổi ).
index: Đánh chỉ số trang Web ( để thuộc tính này trên tất cả các biet viết muốn SEO ).
noindex: Không đánh chỉ số trang, nhưng vẫn truy vấn đường dẫn URL.
follow: Bọ tìm kiếm sẽ đọc liên kết siêu văn bản trong trang và truy vấn, xử lý sau đó. ( robot sẽ đọc và index các liên kết mà ta liên kết đến )
nofollow: Bọ tìm kiếm không phân tích liên kết trong trang. ( ngược lại với follow )
noarchive: Ngăn cản bộ máy tìm kiếm lưu vào bộ nhó bản sao trang Web.
nocache:Chức năng như thẻ noarchive nhưng chỉ áp dụng cho MSN/Live.
nosnippet:Không cho bọ tìm kiếm hiển thị miêu tả sinppet của trang trong kết quả tìm kiếm và không cho phép chúng hiển thị trong bộ nhớ (cache hay caching).
noodp:Ngăn máy tìm kiếm khỏi việc tạo các miêu tả description từ các thư mục danh bạ Web DMOZ như là một phần của snippet trong trang kết quả tìm kiếm.
noydir: Ngăn Yahoo khỏi việc trích miêu tả trong danh bạ Web Yahoo! diectory để tạo các phần miêu tả trong kết quả tìm kiếm. Giá trị noydir chỉ áp dụng với Yahoo và không có công cụ tìm kiếm nào khác sử dụng danh bạn Web của Yahoo bởi thế giá trị này không được hỗ trợ cho máy tìm kiếm khác..

thẻ HTML cần cho SEO – Một số thẻ Meta mở rộng

  • Meta Revisit After: Meta Revisit After là thẻ khai báo cho bộ máy tìm kiếm thời gian ghé thăm lại website của bạn. ( thẻ này không có tác dụng nhiều )
  • Meta Content Language: thẻ khai báo ngôn ngữ của website bạn, thẻ này rất cần thiết để bộ máy tìm kiếm biết được ngôn ngữ và sẽ hướng tới các đối tượng người dùng một cách đúng đắn.
  • Meta Content Type: Meta Content Type là thẻ mô tả để khai báo mã hiển thị ngôn ngữ cho website.
  • Link Favicon: Link Favicon là thẻ hiển thị icon của website trên trình duyệt, thẻ này cũng khá cần thiết trong SEO.

Kết luận: Sau khi đi qua tìm hiểu các thẻ HTML cần cho SEO trên, các bạn cần phải sử dụng các thẻ trên một cách hợp lý cho các post, page, category hợp lý để google index web của bạn 1 cách nhanh nhất.

Bạn muốn tăng thứ hạng website của doanh nghiệp hãy đến với dịch vụ SEO Biên Hòa – CIT Group.