Dựa vào những tiêu chuẩn của IAB Standard, dưới đây là tổng hợp kích thước những mẫu thiết kế quảng cáo trực tuyến.

5 kích thước mẫu quảng cáo trực tuyến theo tiêu chuẩn IAB Standard

1. Kích thước mẫu quảng cáo trực tuyến dạng chạy dọc – Skyscraper

– Kích thước mẫu quảng cáo trực tuyến dạng cột dọc rộng (Wide Skyscraper): 160 x 600
– Kích thước mẫu quảng cáo trực tuyến dạng cột dọc (Skyscraper): 120 x 600
– Kích thước mẫu quảng cáo trực tuyến dạng nửa trang (Half Page Ad): 300 x 600
Thời gian chuyển động (Animation Length) theo tiêu chuẩn IAB đối với đơn vị được tính theo Pixel được khuyến nghị là 15 giây.
Kích thước mẫu quảng cáo trực tuyến theo tiêu chuẩn IAB đối với dạng chạy dọc được khuyến nghị có độ lớn file là 40k

2.  Kích thước quảng cáo trực tuyến dạng biểu ngữ – Banner

– Kích thước mẫu quảng cáo trực tuyến dạng biểu ngữ đầy đủ (Full Banner) : 468 x 60 ( File 40k)
– Kích thước mẫu quảng cáo trực tuyến dạng nửa biểu ngữ ((Half Banner) : 234 x 60 (File 30k)
– Kích thước mẫu quảng cáo trực tuyến dạng biểu ngữ dọc (Vertical Banner) : 120 x 240 (File 30k)
Trong ngoặc là kích thước mẫu quảng cáo trực tuyến theo tiêu chuẩn IAB đối với dạng biểu ngữ có độ lớn file được khuyến nghị

3. Kích thước mẫu quảng cáo dạng nút bấm – Button

– Kích thước mẫu quảng cáo trực tuyến dạng nút bấm 1 (Button 1) : 120 X 90 (File 20k)
– Kích thước mẫu quảng cáo trực tuyến dạng nút bấm 2 (Button 2) : 120 X 60 (File 20k)
– Kích thước mẫu quảng cáo trực tuyến dạng thanh bar nhỏ (Micro bar) : 88 X 31 (File 10k)
– Kích thước mẫu quảng cáo trực tuyến dạng nút bấm vuông (Square Button) : 125 X 125 (File 30k)
– Kích thước mẫu quảng cáo trực tuyến dạng bảng (Leaderboard) : 728 X 90 (File 40k)
Trong ngoặc là kích thước mẫu quảng cáo trực tuyến theo tiêu chuẩn IAB đối với dạng nút bấm có độ lớn file được khuyến nghị

4. Kích thước mẫu quảng cáo dạng cửa sổ

– Kích thước mẫu quảng cáo trực tuyến dạng cửa sổ vuông (Square Pop-Up) : 250×250
– Kích thước mẫu quảng cáo trực tuyến dạng cửa sổ phía dưới (Pop-Under) : 720×300
Kích thước mẫu quảng cáo trực tuyến theo tiêu chuẩn IAB đối với dạng cửa sổ được khuyến nghị có độ lớn file là 40k

5. Kích thước mẫu quảng cáo trực tuyến dạng hình chữ nhật

– Kích thước mẫu quảng cáo dạng hình chữ nhật (Rectangle) : 180 x 150
– Kích thước mẫu quảng cáo dạng hình chữ nhật 3:1 (3:1 Rectangle) : 300 x 100
– Kích thước mẫu quảng cáo dạng hình chữ nhật cỡ trung bình (Medium Rectangle): 300×250
– Kích thước mẫu quảng cáo dạng hình chữ nhật dọc (Vertical Rectangle) : 240 x 400
Kích thước mẫu quảng cáo trực tuyến theo tiêu chuẩn IAB đối với dạng hình chữ nhật được khuyến nghị có độ lớn file là 40k