Kiểm soát Linux chỉ bằng 50 lệnh linux cơ bản
Kiểm soát Linux chỉ bằng 50 lệnh linux cơ bản

Kiểm soát Linux chỉ bằng 50 lệnh linux cơ bản

50 lệnh linux cơ bản thường sử dụng nhất

 1. clear: xóa mọi câu lệnh đã thao tác trên màn hình
 2. ls tenthumuc: hiển thị nội dung bên trong thư mục
 3. cat tentaptin: show nội dung tệp tin dưới của sổ dùng lệnh
 4. rm tentaptin: lệnh dùng để xóa tệp tin
 5. cp taptinnguon taptindich: coppy một tệp tin
 6. passwd: lệnh đổi mật khẩu
 7. motd: thông điệp của ngày ( gầngi ống với tren router cisco)
 8. finger tentruycap: Chương trình tìm kiếm thông tin người dùng
 9. startx: khởi động và giao giện đò họa tương đương với init3
 10. less tentaptin hoặcr more tentaptin: hiện thị nội dung tệp tin nhưng chỉ một trang không như lênh cat

 Danh sách 50 lệnh linux cơ bản

 1. info: Hiển thị thông tin và tài liệu trên shell, các tiện ích và chương trình.
 2. lpr tentaptin: Gửi tập tin tới máy in
 3. grep chuoi tentaptin: tìm kiếm một chỗi trong tập tin ( lệnh này đc sử dụng rất nhiều )
 4. head tentaptin: đơn giản hiển thị 10 dòng đầu tiên của tập tin
 5. tail tentaptin: dùng đẻ hiển thị 10 dòng cuối cùng của tập tin
 6. mv tentaptincu tentaptinmoi: Di chuyển hoặc đổi tên tập tin
 7. file tentaptin: Hiển thị thông tin về nội dung của tập tin
 8. echo chuoi: Sao chép chuỗi tới màn hình dòng lệnh ( thường thì phảik ết hợp với một lệnh dùng để sử lý chuỗi ta xuất ra)
 9. date: Hiển thị ngày và giờ hiện tại
 10. cal: Hiển thị lịch  ( như calc trên windows)

 Danh sách 50 lệnh linux cơ bản

 1. gzip tentaptin: Nén một tập tin
 2. gunzip tentaptin: ngược leij với gzip
 3. which lenh: Hiển thị đường dẫn tới lệnh
 4. whereis lenh: Hiển thị đường tới nơi chứa lệnh ( thư mụchu ứ lệnh)
 5. who: Hiển thị các phiên (người dùng đã đang nhập)
 6. finger tentruycap@server: Thu thập thông tin chi tiết về người dùng hiện đang dùng hệ thống
 7. w: Hiễn thị người dùng đã đăng nhập và các tiến đang trình sử dụng
 8. mesg y/n: Đặt tùy chọn để các người dùng khác viết thông điệp cho bạn
 9. write nguoidung: Gửi tin nhắn cho người dùng khác trong mạng lan
 10. talk nguoidung: Cho phép 2 người chat với nhau

 Danh sách 50 lệnh linux cơ bản

 1. chmod quyen tentaptin: Thay đổi phân quyền trên tệp tin
 2. mkdir tenthumuc: dùng để tạo mộtt hư mục mới
 3. rmdir tenthumuc: ngược lại với lệnh mkdir
 4. ln existingfile new-link: Tạo một đường dẫn tới một tập tin (liên kết cứng)
 5. df: Hiển thị tất cả các mount của hệ thộng
 6. top: Hiển thị danh sách các tiến trình đang chạy
 7. tty: Hiển thị tên của cửa sổ dòng lệnh mà trên đó lệnh được dùng
 8. kill PID hoặc số %job: Ngừng một tiến trình bằng số PID (Process Identification Number) hoặc số công việc
 9. jobs: Hiển thị một danh sách các công việc hiện tại
 10. netstat: Hiển thị các kết nối hiện hành trê hệ thống

 Danh sách 50 lệnh linux cơ bản

 1. traceroute server: hiện thị đường đi của gói tin từ máy hiện tại tới máy chủ
 2. nslookup: bộ lệnh dùng để truy vấn máy chủ tên miền ( tương tự như window)
 3. hostname: Hiển thị tên định danh của hệ thống
 4. rlogin server: Tiện ích để kết nối với một hệ thống ở xa
 5. telnet server: kết nối tới một hệ thống khác từ xa
 6. rcp taptin maytuxa: Được dùng để sao chép từ một máy tính ở xa
 7. ftp: Tiện ích để truyền tập tin giữa các hệ thống trên một mạng
 8. rsh lenh: dùng để chạy một lệnh trên hệ thống ở xa mà không cần đăng nhập
 9. ping server: đơn giản là kiểm tra đường chuyền tới hệt hống đích
 10. lcd duongdanthumuc: Thay đổi thư mục máy cục bộ khi đã đăng nhập ở trên máy ở xa

Trên đây là danh sách 50 lệnh Linux cơ bản mà Công Nghệ CIT đã tổng hợp. Chúc các bạn thành công!!!

Sale Khủng năm mới 2020
Tặng Miễn Phí Website Chuẩn SEO
0842 272 868