Để được thiết kế website chuyên nghiệp cần rất nhiều yếu tố, đáp ứng nhu cầu của cỗ máy tìm kiếm và nhu cầu của người dùng. Trong đó, yếu tố tốc độ website luôn là tiêu chí được các công ty thiết kế web quan tâm để tối ưu website cho khách hàng.
Mỗi khi người dùng truy xuất tới website của bạn thì sau khi trang HTML được trả về cho trình duyệt, những đối tượng trên website sẽ được được gọi từ trang HTML này như hình ảnh, các đoạn script… sẽ được lần lượt gửi tới server (HTTP Requests).
Giữa những thời gian gửi HTTP Requests và nhận phản hồi (HTTP Requests) này có một giai đoạn tôi tạm gọi là giai đoạn nghỉ. Giai đoạn nghỉ này giống như để web browser (trình duyệt web) của bạn tìm đối tượng nào cần request kế tiếp rồi mới gửi tới server. Mỗi lần browser gửi request tới server thì bạn lại tốn một khoản thời gian và sau đó là tốn tiếp thời gian chờ phản hồi. Vì vậy khi website của bạn càng nhiều đối tượng sẽ sinh ra nhiều request và tất nhiên sẽ làm giảm tốc độ website của bạn.
Do đó, điều đầu tiên bạn cần làm để tăng tốc website là giảm số lượng đối tượng cần được load trong website của bạn. Giảm bỏ những hình ảnh, headers, style… không cần thiết. Thậm chí nếu có thể bạn cũng nên gộp 2 hình ảnh lại thành một file.
Bước kế tiếp là bạn cần gộp những file liên kết ngoại vào một chỗ. Ví dụ như thay vì bạn gọi 3 files css cho wesite của bạn thì gộp vào thành một files.