Tương tác là một trong những yếu tố trong Tháp dữ liệu Google Analytics, một mô hình đơn giản để Google Analytics phân loại dữ liệu. Trong Google Analytics không có chỉ số nào có tên Tương tác, nhưng đó là dữ liệu nền tảng và có sẵn ở mọi nơi trong các báo cáo của Google Analytics. Vậy tương tác là gì?

  • 1 Tương tác là gì – Hits trong Google Analytics
  • 2 Các loại tương tác trong Google Analytics

Tương tác là gì – Hits trong Google Analytics 

Tương tác – Hits ở đây là tất cả các hành động bạn thực hiện trên trang web. Tất cả dữ liệu trong GA được gửi đến máy chủ dưới dạng hit. Đây là dữ liệu cơ bản nhất và có thể là nhiều nhất trong GA. Bất kỳ hành động nào từ việc bạn nhấp vào liên kết, điền vào mẫu đăng ký, xem hình ảnh hay cả việc bạn ấn lung tung trên website đều được gửi đi. Mỗi lần như vậy đều được xem là một lượt tương tác

Các loại tương tác trong Google Analytics 

Tương tác có rất nhiều loại và số lượng còn tùy thuộc vào công cụ phân tích. Trong Google Analytics, có một số loại tương tác chính dưới đây:
– Pageview Hit (Lượt xem trang): Mỗi lần bạn tải một trang mới hoặc nhấn vào Refresh trang được coi là một Pageview. Pageview là dữ liệu cơ bản, mặc định được phát hiện và thu thập tự động
– Event Hit (Sự kiện): Event cũng là hành động của người dùng trên trang web, chẳng hạn như xem ảnh, xem clip, nhấn nút đăng ký. Các loại tương tác này, ngoại trừ Pageview Hit, phải được cài đặt bổ sung thêm để Google Analytics theo dõi.
– ransaction Hit (Giao dịch): Một Transaction Hit được gửi khi người dùng hoàn thành giao dịch. Bạn phải cài đặt Ecommerce Tracking (theo dõi giao dịch) để biết doanh thu là bao nhiêu, bao nhiêu sản phẩm được bán trong tháng, giá trị trung bình của một đơn hàng, chi phí tạo đơn hàng.
– Social Hit (Tương tác xã hội): Khi người dùng nhấn Like, Comment, Share, Tweet sẽ được coi là Social Interaction. Bạn có thể theo dõi mức độ phân tán rộng của trang web bạn.
Và có nhiều loại tương tác nữa!
Tất cả các lượt tương tác được gửi đến GA thông qua mã theo dõi (tracking code). Tùy thuộc vào thiết bị được sử dụng, nếu bạn muốn theo dõi lượt hit trên website, bạn cần phải cài đặt Javascript code. Hoặc nếu sử dụng hệ điều hành di động Android, iOS, thì sẽ cần SDK để theo dõi các lượt tương tác.
Nói chung,Lượt xem trang (Pageview) là loại dữ liệu thô sơ nhất, nhưng cũng từ Pageview mà Google Analytics có thể tính toán các dữ liệu khác như Số phiên, Người dùng, Tỷ lệ bỏ trang (Bounce Rate), Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate),…

Công ty thiết kế web Công Nghệ CIT chúc bạn thành công!!! Truy cập https://congnghecit.com/ để đọc nhiều bài viết hữu ích và nhận website miễn phí nhé.