Giáo trình CNTT Đại Học Bách Khoa full 5 năm

Đây là toàn bộ giáo tình công nghệ thông tin của đại học bách khoa full 5 năm, được biên xoạn đầy đủ có nhiều cuốn mình thấy rất hay, nay chia sẻ cho người cùng đam mê. Công Nghệ CIT đã edit lại chỉ 1 link duy nhất.

giáo trình CNTT đại học bách khoa

có 2 cuốn giáo trình CNTT đại học bách khoa mình thấy hay nhất là: Vi xử lý và cấu trúc máy tính.

1 link download duy nhất: Giáo trình CNTT đại học bách khoa