Web service (tiếng Việt: dịch vụ web) là sự kết hợp giữa máy tính cá nhân với những thiết bị khác, cơ sở dữ liệu và mạng máy tính khác để tạo thành một cơ cấu tính toán ảo mà người dùng có thể làm việc thông qua trình duyệt web.

Bản thân những dịch vụ này sẽ chạy trên những máy phục vụ dựa trên nền tảng Internet thay vì máy tính cá nhân, vì vậy chúng có thể chuyển các chức năng từ máy tính cá nhân sang Internet. Người dùng có thể làm việc với các dịch vụ thông qua bất kỳ loại máy nào có hỗ trợ web service và có truy cập Internet, bao gồm cả các thiết bị cầm tay. Do đó, các web service sẽ biến Internet thành nơi làm việc thay vì phương tiện để xem và tải xuống nội dung.

Web service – dịch vụ web

Điều này cũng sẽ mang các dữ liệu và ứng dụng từ máy tính cá nhân đến các máy phục vụ của nhà cung cấp dịch vụ web. Các máy phục vụ này cũng cần phải trở thành nguồn cung cấp cho người dùng cả về bảo mật, quyền riêng tư và khả năng truy cập.

Các máy phục vụ ứng dụng sẽ là một phần quan trọng của dịch vụ web vì thường các máy phục vụ này thực hiện các hoạt động ứng dụng phức tạp dựa trên việc chuyển giao giữa người dùng và các chương trình kinh doanh hay các cơ sở dữ liệu của một tổ chức nào đó.

Một số nhà quan sát trong ngành công nghiệp cho rằng web service không thực sự là một khái niệm mới và phản ánh một phần không nhỏ khái niệm mạng máy tính đã trở nên quen thuộc trong nhiều năm qua. Web service chủ yếu dựa trên một cuộc gọi thủ tục từ xa không chặt chẽ có thể thay thế các cuộc gọi thủ tục từ xa chặt chẽ, yêu cầu các kết nối API phù hợp hiện đang có sẵn. Các dịch vụ web sử dụng XML, chứ không phải C hoặc C ++, để gọi các quy trình.

Tuy nhiên, các chuyên gia khác cho rằng dịch vụ web là một loại API dựa trên phần mềm trung gian sử dụng XML để tạo giao diện trên nền tảng Java 2 (J2EE) hoặc các server ứng dụng .NET. Giống như phần mềm trung gian, dịch vụ web sẽ kết nối máy chủ ứng dụng với các chương trình khách hàng.

Với những thông tin về web service, công ty thiết kế web Biên Hòa – CIT Group hy vọng rằng có thể giúp các bạn có những sự hiểu biết về dịch vụ web trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc bài viết của chúng tôi! Chúc các bạn thành công.