Bạn đang sử dụng WordPress để thiết kế web, thì bạn cũng biết rằng tính năng Permalinks sẽ giúp cho chúng ta có các cấu trúc liên kết thân thiện hơn thay vì sử dụng cấu trúc liên kết động dạng http://domain.com/?p = xx, thay vào đó chúng ta có thể sử dụng cấu trúc liên kết như congnghecit .com chẳng hạn bằng cách sử dụng Permalink.

Nhưng ví dụ, nếu bạn đang sử dụng một cấu trúc permalink nào đó nhưng thay đổi, thì tất cả các liên kết cũ sẽ bị lỗi 404. Điều này cũng có nghĩa là, mọi thứ hạng mà bạn đạt được trên Google, Bing đều sẽ bị giảm thứ hạng do liên kết không tồn tại, vì nó đánh chỉ mục (index) dựa trên cấu trúc liên kết cũ.

Làm sao đổi cấu trúc permalink giữ nguyên thứ hạng?

Thứ hạng của bạn sẽ bị mất khi trang có lỗi 404 (không thể tìm thấy trang), vì vậy nếu bạn muốn giữ thứ hạng cho một liên kết nào đó hoặc muốn chia sẻ thứ hạng này cho một liên kết khác, bạn phải sử dụng kỹ thuật 301 redirect (chuyển hướng vĩnh viễn).
Ví dụ: trên Google tôi có liên kết A đang giữ top 1 và bây giờ tôi muốn chỉ định liên kết B sẽ lên top 1 thay cho liên kết A, tôi sẽ phải sử dụng 301 redirect để chuyển hướng truy cập từ liên kết A đến liên kết B.
Nếu bạn muốn chuyển hướng liên kết của một trang web cụ thể nào đó, bạn có thể sử dụng tính năng 301 Redirection có trong SEO by Yoast hoặc plugin SEO Redirection mà tôi đã giới thiệu.
Tuy nhiên, giả sử rằng nếu blog của bạn có 1000 bài đăng có cùng cấu trúc, bây giờ bạn cần thay đổi cấu trúc, thì không lẽ bạn làm thủ công cho 1000 bài viết đó, một giải pháp không thực hiện một chút nào cả. Nhưng đừng lo lắng, chúng ta có một cách để đặt 301 redirection từ cấu trúc permalink cũ sang cấu trúc permalink mới với plugin Permalink Redirect.

Chuyển hướng permalink cũ sang permalink mới

Trước tiên hãy tải về máy của bạn plugin Permalink Redirect  và cài đặt nó bằng cách vào Plugins -> Add New -> Upload.
Nếu bạn đã từng sử dụng tính năng Permalinks, hãy vào phần Settings -> Permalinks sẽ nhìn thấy những permalink được khai báo thông qua từ khóa thế này

Trong phần Custom Structure, bạn sẽ thấy cấu trúc permalink hiện tại của mình. Giả sử tôi cần phải đổi sang cấu trúc mới là /%postname%.html (được thiết lập trong Cài đặt), tôi sẽ đặt redirect cho plugin Permalink Redirect như sau (Settings -> Permalink Redirect).

Và bây giờ bạn có thể thử vào cấu trúc permalink cũ, bạn sẽ thấy nó tự động chuyển hướng sang cấu trúc permalink mới. Rất dễ phải không nào?