Thiết kế profile công ty tư vấn giao thông
Thiết kế profile công ty tư vấn giao thông

Thiết kế profile công ty tư vấn giao thông

Trong dự án này Công nghệ CIT hợp tác với LSTC thiết kế in ấn bộ tài liệu profile giới thiệu về công ty.
Về khách hàng :
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Lạng Sơn có chức năng, ngành nghề chủ yếu là:
– Khảo sát xây dựng.
– Thẩm định dự án đầu tư, thẩm định tổng mức đầu tư, thẩm định hồ sơ Tư vấn giám sát thi công các công trình giao thông, xây dựng dận dụng, hạ tầng kỹ thuật.
– Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.
– Lập hồ sơ địa chính, hồ sơ giải thửa; lập phương án tổng thể GPMB và cắm cọc GPMB.
0842 272 868