Thiết kế profile cho Hiệp hội Bông sợi Việt Nam VCOSA
Thiết kế profile cho Hiệp hội Bông sợi Việt Nam VCOSA

Thiết kế profile cho Hiệp hội Bông sợi Việt Nam VCOSA

Tổng quan dự án
Bằng việc hợp nhất 2 hiệp hội (Hiệp hội Bông Vải Việt Nam thành lập vào ngày 21/05/2004 và Hiệp hội Sợi Việt Nam thành lập vào ngày 31/12/2007), hy vọng việc cam kết mua bông trong nước từ các nhà kéo sợi sẽ trở nên vững chắc hơn, tạo nền tảng thúc đẩy trồng bông trong nước, mang lại lợi ích, sự ổn định, chủ động cho các bên liên quan và giúp hiện thực hóa chủ trương, định hướng phát triển ngành của Chính phủ.
Dự án thiết kế profile cho Hiệp hội Bông sợi Việt Nam do Công nghệ CIT thực hiện với các hạng mục: Biên soạn nội dung, thiết kế ấn phẩm và in ấn thành phẩm.

 

0842 272 868