Thiết kế brochure giới thiệu về Công ty Nhà Yến Nha Trang
Thiết kế brochure giới thiệu về Công ty Nhà Yến Nha Trang

Thiết kế brochure giới thiệu về Công ty Nhà Yến Nha Trang

Trong dự án này Công nghệ CIT thực hiện việc thiết kế, sản xuất ấn phẩm giới thiệu về Nhà Yến Nha Trang – doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ yến tại thành phố biển Nha Trang.

 
 

0842 272 868