Không dựa và trời, không dựa vào đất, dựa vào chính bản thân chúng ta
Không dựa và trời, không dựa vào đất, dựa vào chính bản thân chúng ta

Không dựa và trời, không dựa vào đất, dựa vào chính bản thân chúng ta

Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!”
Ốc Sên Mẹ: “Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh”
Ốc Sên Con:“Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?”

Ốc Sên Mẹ:“Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy”.
Ốc Sên Con:“Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?”
Ốc Sên Mẹ:“Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy”.
Ốc Sên Con:Ốc sên con bật khóc, nói: “Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta”.
Ốc Sên Mẹ:“Vì vậy mà chúng có cái bình!” – Ốc sên mẹ an ủi con – “Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta”.
Nguồn: sưu tầm
Sale Khủng năm mới 2020
Tặng Miễn Phí Website Chuẩn SEO
0922 272 868