Google: Chúng tôi sẽ xác nhận về các bản cập nhật thuật toán
Google: Chúng tôi sẽ xác nhận về các bản cập nhật thuật toán

Google: Chúng tôi sẽ xác nhận về các bản cập nhật thuật toán

Google: Chúng tôi sẽ xác nhận về các bản cập nhật thuật toán

Một trong những khó khăn của ngành công nghiệp SEO nói chung và ngành dịch vụ SEO nói riêng với Google là họ hiếm khi xác nhận các cập nhật thuật toán tìm kiếm. Chúng ta cũng biết được hầu hết các cập nhật của Google gần đây và rất ít trong số đó được họ đã được xác nhận. Đôi khi, Google đã triển khai xong cho một bản cập nhật thuật toán mới, sau một thời gian mới thông báo cập nhật thuật toán.
Gary Illyes của Google cho biết tại SMX Advanced rằng nếu có những thay đổi thuật toán đáng kể hoặc lớn, họ sẽ thông báo về điều đó. Nhưng Google đang liên tục cập nhật, ông nói “ông có thể xác nhận rằng có hai cập nhật mỗi ngày trong vài ngày qua“. Vì vậy Google không thể xác nhận từng trang và hầu hết các bản cập nhật đó thực sự có tác động đáng kể đến kết quả tìm kiếm hay không.
Nếu có những thay đổi đáng kể, chẳng hạn với chỉ mục Mobile, Google sẽ cho chúng ta biết. Nhưng các thuật toán nhỏ thay đổi – có vẻ như Google đã hoàn thành và chúng ta mới biết về những thuật toán này.

Sale Khủng năm mới 2020
Tặng Miễn Phí Website Chuẩn SEO
0922 272 868