Quản Trị Mạng

Full 5 năm giáo trình CNTT Đại Học Bách Khoa

Full 5 năm giáo trình CNTT Đại Học Bách Khoa

Giáo trình CNTT Đại Học Bách Khoa full 5 năm Đây là toàn bộ giáo tình công nghệ thông tin của đại học bách khoa full 5 năm, được biên xoạn đầy đủ có nhiều cuốn mình thấy rất hay, nay chia sẻ cho người cùng đam mê. mình đã edit lại chỉ 1 link…

Thiết lập tường lửa Iptables

Thiết lập tường lửa Iptables

Iptables là một tường lửa ứng dụng lọc gói dữ liệu rất mạnh, miễn phí và có sẵn trên Linux.. Netfilter/Iptables gồm 2 phần là Netfilter ở trong nhân Linux và Iptables nằm ngoài nhân. Iptables chịu trách nhiệm giao tiếp giữa người dùng và Netfilter để đẩy các luật của người dùng vào cho…

Kiểm soát Linux chỉ bằng 50 lệnh linux cơ bản

Kiểm soát Linux chỉ bằng 50 lệnh linux cơ bản

50 lệnh linux cơ bản thường sử dụng nhất clear: xóa mọi câu lệnh đã thao tác trên màn hình ls tenthumuc: hiển thị nội dung bên trong thư mục cat tentaptin: show nội dung tệp tin dưới của sổ dùng lệnh rm tentaptin: lệnh dùng để xóa tệp tin cp taptinnguon taptindich: coppy một…

Giao thức SSL sử dụng cả hai cơ chế mã hóa – Đối xứng và Bất đối xứng

Giao thức SSL sử dụng cả hai cơ chế mã hóa – Đối xứng và Bất đối xứng

SLL là một giao thức cực kỳ đặt biết, từ đặt biệt ở đây không phải là vì nó là giao thức sử dụng để mã hóa cho Website, mà vì nó là giao thức duy nhất sử dụng cả hai phương thức mã hóa đó là đối xứng và bất đối xứng cho việc…

Giao thức ARP nguyên lý hoạt động

Giao thức ARP nguyên lý hoạt động

Giao thức ARP là giao thức quan trọng nhất của tầng Network trong mô hình tham chiếu mô hình OSI , chúng ta thường sử dụng các loại địa chỉ mang tính chất quy ước như IP, IPX… Các địa chỉ này được các địa chỉ này được thiết kế theo cơ chế phân đoạn…

Thiết kế Biên Hòa Thiết kế website Thiết kế web Biên Hòa Thiết kế web Đồng Nai công ty thiết kế web tại Biên Hòa Thiết kế web ở tại Đồng Nai Công ty thiet ke website Dich thiet ke website Thiết kế Logo Thiết kế Biên Hòa Thiết kế Đồng Nai Thiết kế logo Biên Hòa Thiết kế logo Đồng Nai công ty thiet ke logo Dong Nai dich vụ seo bien hoa seo web đồng nai dịch vụ seo zip theme wordpress thuê zip giao diện wordpress

thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai