IR DOME CAMERA

IR DOME CAMERA

VT-2502 IR DOME CAMERA

– Cảm biến ảnh 1/4″ CMOS
– Độ phân giải: chế độ màu 420 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu: 0.5Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Tuỳ chọn ống kính (f=3.6, 6, 8, 12, 16mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 22 cái LED Ø5, tầm xa 20m
– Auto AGC & BLC
– Tự động cân bằng trắng
– Nguồn: DC 12V 1500mA

VT-2503 IR DOME CAMERA

– Cảm biến ảnh 1/3″ SONY Color CCD
– Độ phân giải chế độ màu 700 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu: 0.01Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Tuỳ chọn ống kính (f=3.6, 6, 8, 12, 16mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 22 cái LED Ø5, tầm xa 20m
– Auto AGC & BLC
– Tự động cân bằng trắng
– Nguồn: DC 12V 1500mA

IR DOME CAMERA

VT-3113A IR DOME CAMERA

– Độ phân giải 480 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu: 0.5Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Tùy chọn ống kính (f=3.6, 6, 8, 12mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 36 cái LED Ø5, tầm xa 20m
– HLC (Highlight Compensation)
– Nguồn: DC 12V 1000mA

VT-3113B IR DOME CAMERA

– Độ phân giải 540 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu: 0.2Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Tùy chọn ống kính (f=3.6, 6, 8, 12mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 36 cái LED Ø5, tầm xa 20m
– HLC (Highlight Compensation)
– Nguồn: DC 12V 1000mA

VT-3113H IR DOME CAMERA

– Độ phân giải 600 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu: 0.1Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Tùy chọn ống kính (f=3.6, 6, 8, 12mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 36 cái LED Ø5, tầm xa 20m
– HLC (Highlight Compensation)
– Nguồn: DC 12V 1000mA

VT-3113K IR DOME CAMERA

– Độ phân giải: 800 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu: 0.01Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Tùy chọn ống kính (f=3.6, 6, 8, 12mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 36 cái LED Ø5, tầm xa 20m
– Nguồn: DC 12V 1000mA

IR DOME CAMERA

 

VT-3113W IR DOME CAMERA

– Độ phân giải: 700 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu 0.01Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Tùy chọn ống kính (f=3.6, 6, 8, 12mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 12 cái HPL, tầm xa 20m
– WDR, Hỗ trợ OSD
– Nguồn: DC 12V 1000mA

VT-3114S IR DOME CAMERA

– Độ phân giải: 700 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu 0.01Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Tùy chọn ống kính (f=3.6, 6, 8, 12mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 12 cái LED Ø5, tầm xa 15m
– Nguồn: DC 12V 1000mA

VT-3114H IR DOME CAMERA

– Độ phân giải: 600 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu 0.1Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Tùy chọn ống kính (f=3.6, 6, 8, 12mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 36 cái LED Ø5, tầm xa 20m
– HLC (Highlight Compensation)
– Nguồn: DC 12V 1000mA

IR DOME CAMERA VT-3114WDR IR DOME CAMERA

– Độ phân giải: 700 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu 0.01 Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Tùy chọn ống kính (f=3.6, 6, 8, 12mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 36 cái LED Ø5, tầm xa 20m
– WDR, Hỗ trợ OSD
– Nguồn: DC 12V 1000mA
980.000

VT-3115A IR DOME CAMERA

– Độ phân giải: 480 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu 0.5Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Tùy chọn ống kính (f=3.6, 6, 8, 12mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 3 cái LED Array, tầm xa 30m
– Nguồn: DC 12V 1000mA

VT-3115B IR DOME CAMERA

– Độ phân giải: 700 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu 0.01Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Tùy chọn ống kính (f=3.6, 6, 8, 12mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 3 cái LED Array, tầm xa 30m
– Nguồn: DC 12V 1000mA

VT-3118A IR DOME CAMERA

– Độ phân giải: 700 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu 0.01Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Tùy chọn ống kính (f=3.6, 6, 8, 12mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 36 cái LED Ø5, tầm xa 20m
– Nguồn: DC 12V 1000mA

VT-3118B IR DOME CAMERA

– Độ phân giải: 700 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu 0.01Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Tùy chọn ống kính (f=3.6, 6, 8, 12mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 36 cái LED Ø5, tầm xa 20m
– WDR, Hỗ trợ OSD
– Nguồn: DC 12V 1000mA
860.000

VT-3118C IR DOME CAMERA

– Độ phân giải: 800 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu 0.01Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Tùy chọn ống kính (f=3.6, 6, 8, 12mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 36 cái LED Ø5, tầm xa 20m
– Nguồn: DC 12V 1000mA

VT-3118D IR DOME CAMERA

– Độ phân giải: 1000 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu 0.01Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Tùy chọn ống kính (f=3.6, 6, 8, 12mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 36 cái LED Ø5, tầm xa 20m
– Nguồn: DC 12V 1000mA

IR DOME CAMERA

VT-3313 IR DOME CAMERA

– Cảm biến ảnh 1/3″ SONY Color CCD
– Độ phân giải: chế độ màu 600 TV Lines; Trắng/Đen: 650 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu: 0.1Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Tùy chọn ống kính (f=3.6, 6, 8, 12mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 24 cái HPL, tầm xa 30m
– Nguồn: DC 12V 2000mA

VT-3314 IR DOME CAMERA

– Cảm biến ảnh 1/3” Sony Effio DSP EX-view CCD
– Độ phân giải chế độ màu 700 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu: 0.01Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Tùy chọn ống kính (f=3.6, 6, 8, 12mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 24 cái HPL, tầm xa 30m
– Hỗ trợ OSD, D-WDR
– Nguồn: DC 12V 2000mA

VT-3012A IR DOME CAMERA

– Cảm biến ảnh 1/3″ SONY Color CCD
– Độ phân giải: chế độ màu 600 TV Lines; Trắng/Đen: 650 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu: 0.1Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Ống kính thay đổi từ (f=2.8~12mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 36 cái LED Ø5, tầm xa 20m
– Auto AGC & BLC
– Tự động cân bằng trắng
– Nguồn: DC 12V 2000mA

VT-3012B IR DOME CAMERA

– Cảm biến ảnh 1/3″ SONY Color CCD
– Độ phân giải chế độ màu 700 TV Lines; Trắng/Đen: 750 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu: 0.01Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Ống kính thay đổi từ (f=2.8~12mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 36 cái LED Ø5, tầm xa 20m
– Auto AGC & BLC
– Hỗ trợ OSD, D-WDR
– Tự động cân bằng trắng
– Nguồn: DC 12V 2000mA

IR DOME CAMERA VT-3212 IR DOME CAMERA

– Cảm biến ảnh 1/3″ SONY Color CCD
– Độ phân giải: chế độ màu 480 TV Lines; Trắng/Đen: 540 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu: 0.5Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Tùy chọn ống kính (f=3.6, 6, 8, 12mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 24 cái HPL, tầm xa 30m
– Auto AGC & BLC
– Tự động cân bằng trắng
– Nguồn: DC 12V 2000mA

VT-3213I IR DOME CAMERA

– Cảm biến ảnh 1/3″ SONY Color CCD
– Độ phân giải chế độ màu 600 TV Lines; Trắng/Đen: 650 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu: 0.1Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Tùy chọn ống kính (f=3.6, 6, 8, 12mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 24 cái HPL, tầm xa 30m
– Auto AGC & BLC. Auto White Balance
– Hỗ trợ OSD, D-WDR
– Nguồn: DC 12V 2000mA

VT-3215 IR DOME CAMERA

– Cảm biến ảnh 1/3″ 960H CCD
– Độ phân giải: chế độ màu 800 TV Lines; Trắng/Đen: 650 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu: 0.01Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Giảm nhiễu và tái tạo màu sắc cực mạnh
– Công nghệ thông minh
– Tùy chọn ống kính (f=3.6, 6, 8, 12mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 24 cái HPL, tầm xa 30m
– Smart – WDR / BLC / HLC
– Hỗ trợ OSD với nhiều ngôn ngữ khác nhau
– Phát hiện chuyển động, che phủ, zoom số
– Auto AGC & BLC
– Tự động cân bằng trắng
– Nguồn: DC 12V 2000mA

VT-3214H IR DOME CAMERA

– Độ phân giải: chế độ màu 600 TV Lines; Trắng/Đen: 650 TV Lines
– Mức sáng tối thiểu: 0.1Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen)
– Tùy chọn ống kính (f=3.6, 6, 8, 12mm)/F1.2
– Hồng ngoại sử dụng 54 cái LED Ø5, tầm xa 40m
– Auto AGC & BLC
– Tự động cân bằng trắng
– Nguồn: DC 12V 2000mA

IR DOME CAMERA

Bài Viết Cùng Nội Dung

Thiết kế Biên Hòa Thiet ke Bien Hoa Thiet ke website Thiết kế website Thiết kế web Biên Hòa Thiet ke web Bien Hoa Thiết kế web Đồng Nai Thiet ke web Dong Nai Thiết kế web tại Biên Hòa Thiet ke web tai Bien Hoa Thiết kế web ở tại Đồng Nai Thiet ke web o tai Đồng Nai Công ty thiet ke website Bien Hoa Dich thiet ke web mien phi o Dong Nai Thiết kế Logo Thiet ke logo Thiết kế Biên Hòa Thiết kế Đồng Nai Thiet ke logo Bien Hoa Thiết kế logo Biên Hòa Thiết kế logo Đồng Nai Thiet ke logo Dong Nai Thiết kế logo ở Biên Hòa thiet ke web binh duong thiêt kế web binh dương công ty thiết kế web giá rẻ ở tại bình dương

thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai