Hiệu Ứng Loading CSS3

Hiệu Ứng Loading CSS3

Tạo hiệu ứng loading bằng CSS3
Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ra hiệu ứng loading trong trang mà không sử dụng bất kỳ hình động nào. Mình nghĩ nó sẽ thật sự gây ấn tượng cho bạn trong việc giảm số lượng hình ảnh trong các trang web hoặc blog của bạn. Để có thêm nhiều sự lựa chọn,mình sẽ giới thiệu với các bạn 3 hiệu ứng loading khác nhau(xem demo tại đây). Các bạn  làm theo từng bước nha.
Bước 1 : HTML
trong bước này chúng ta sẽ tạo ra 3 phần tử chứa 3 hiệu ứng loading khác nhau

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
<div class="main_body">
    <div class="element">
        <div class="loading1">
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
        </div>
    </div>
    <div class="element">
        <div class="loading2">
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
        </div>
    </div>
    <div class="element">
        <div class="loading3">
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
        </div>
    </div>
</div>

Bước 2 : CSS
Đây là bước hấp dẫn nhất, mình sẽ giới thiệu cho các bạn từng hiệu ứng loading bằng cách áp dụng css cho từng phần tử, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu đoạn css cho cái đầu tiên

Tạo hiệu ứng loading bằng CSS3

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
.loading1 {
height:100px;
position:relative;
width:80px;
}
.loading1 > div {
background-color:#FFFFFF;
height:30px;
position:absolute;
width:12px;
/* css3 radius */
-moz-border-radius:5px;
-webkit-border-radius:5px;
border-radius:5px;
/* css3 transform - scale */
-webkit-transform:scale(0.4);
-moz-transform:scale(0.4);
-o-transform:scale(0.4);
/* css3 animation */
-webkit-animation-name:loading1;
-webkit-animation-duration:1.04s;
-webkit-animation-iteration-count:infinite;
-webkit-animation-direction:linear;
-moz-animation-name:loading1;
-moz-animation-duration:1.04s;
-moz-animation-iteration-count:infinite;
-moz-animation-direction:linear;
-o-animation-name:loading1;
-o-animation-duration:1.04s;
-o-animation-iteration-count:infinite;
-o-animation-direction:linear;
}
.loading1 > div:nth-child(1) {
left:0;
top:36px;
/* css3 transform - rotate */
-webkit-transform:rotate(-90deg);
-moz-transform:rotate(-90deg);
-o-transform:rotate(-90deg);
/* css3 animation */
-webkit-animation-delay:0.39s;
-moz-animation-delay:0.39s;
-o-animation-delay:0.39s;
}
.loading1 > div:nth-child(2) {
left:10px;
top:13px;
/* css3 transform - rotate */
-webkit-transform:rotate(-45deg);
-moz-transform:rotate(-45deg);
-o-transform:rotate(-45deg);
/* css3 animation */
-webkit-animation-delay:0.52s;
-moz-animation-delay:0.52s;
-o-animation-delay:0.52s;
}
.loading1 > div:nth-child(3) {
left:34px;
top:4px;
/* css3 transform - rotate */
-webkit-transform:rotate(0deg);
-moz-transform:rotate(0deg);
-o-transform:rotate(0deg);
/* css3 animation */
-webkit-animation-delay:0.65s;
-moz-animation-delay:0.65s;
-o-animation-delay:0.65s;
}
.loading1 > div:nth-child(4) {
right:10px;
top:13px;
/* css3 transform - rotate */
-webkit-transform:rotate(45deg);
-moz-transform:rotate(45deg);
-o-transform:rotate(45deg);
/* css3 animation */
-webkit-animation-delay:0.78s;
-moz-animation-delay:0.78s;
-o-animation-delay:0.78s;
}
.loading1 > div:nth-child(5) {
right:0;
top:36px;
/* css3 transform - rotate */
-webkit-transform:rotate(90deg);
-moz-transform:rotate(90deg);
-o-transform:rotate(90deg);
/* css3 animation */
-webkit-animation-delay:0.91s;
-moz-animation-delay:0.91s;
-o-animation-delay:0.91s;
}
.loading1 > div:nth-child(6) {
right:10px;
bottom:9px;
/* css3 transform - rotate */
-webkit-transform:rotate(135deg);
-moz-transform:rotate(135deg);
-o-transform:rotate(135deg);
/* css3 animation */
-webkit-animation-delay:1.04s;
-moz-animation-delay:1.04s;
-o-animation-delay:1.04s;
}
.loading1 > div:nth-child(7) {
bottom:0;
left:34px;
/* css3 transform - rotate */
-webkit-transform:rotate(180deg);
-moz-transform:rotate(180deg);
-o-transform:rotate(180deg);
/* css3 animation */
-webkit-animation-delay:1.17s;
-moz-animation-delay:1.17s;
-o-animation-delay:1.17s;
}
.loading1 > div:nth-child(8) {
left:10px;
bottom:9px;
/* css3 transform - rotate */
-webkit-transform:rotate(-135deg);
-moz-transform:rotate(-135deg);
-o-transform:rotate(-135deg);
/* css3 animation */
-webkit-animation-delay:1.3s;
-moz-animation-delay:1.3s;
-o-animation-delay:1.3s;
}
/* css3 keyframes - loading1 */
@-webkit-keyframes loading1 {
0%{ background-color:#000000 }
100%{ background-color:#FFFFFF }
}
@-moz-keyframes loading1 {
0%{ background-color:#000000 }
100%{ background-color:#FFFFFF }
}
@-o-keyframes loading1 {
0%{ background-color:#000000 }
100%{ background-color:#FFFFFF }
}

Như các bạn đã thấy , ở đây mình sử dụng keyframes, mõi bước (điểm) được chia cắt bởi nhiều độ trễ khác nhau, nào bây giờ chúng ta sẽ tham khảo cho hiệu ứng loading thứ 2

Tạo hiệu ứng loading bằng CSS3

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
.loading2 {
height:140px;
position:relative;
width:140px;
/* css3 transform - scale */
-webkit-transform:scale(0.6);
-moz-transform:scale(0.6);
-o-transform:scale(0.6);
}
.loading2 > div {
background-color:#FFFFFF;
height:25px;
position:absolute;
width:25px;
/* css3 radius */
-moz-border-radius:15px;
-webkit-border-radius:15px;
border-radius:15px;
/* css3 animation */
-webkit-animation-name:loading2;
-webkit-animation-duration:1.04s;
-webkit-animation-iteration-count:infinite;
-webkit-animation-direction:linear;
-moz-animation-name:loading2;
-moz-animation-duration:1.04s;
-moz-animation-iteration-count:infinite;
-moz-animation-direction:linear;
-o-animation-name:loading2;
-o-animation-duration:1.04s;
-o-animation-iteration-count:infinite;
-o-animation-direction:linear;
}
.loading2 > div:nth-child(1) {
left:0;
top:57px;
/* css3 animation */
-webkit-animation-delay:0.39s;
-moz-animation-delay:0.39s;
-o-animation-delay:0.39s;
}
.loading2 > div:nth-child(2) {
left:17px;
top:17px;
/* css3 animation */
-webkit-animation-delay:0.52s;
-moz-animation-delay:0.52s;
-o-animation-delay:0.52s;
}
.loading2 > div:nth-child(3) {
left:57px;
top:0;
/* css3 animation */
-webkit-animation-delay:0.65s;
-moz-animation-delay:0.65s;
-o-animation-delay:0.65s;
}
.loading2 > div:nth-child(4) {
right:17px;
top:17px;
/* css3 animation */
-webkit-animation-delay:0.78s;
-moz-animation-delay:0.78s;
-o-animation-delay:0.78s;
}
.loading2 > div:nth-child(5) {
right:0;
top:57px;
/* css3 animation */
-webkit-animation-delay:0.91s;
-moz-animation-delay:0.91s;
-o-animation-delay:0.91s;
}
.loading2 > div:nth-child(6) {
right:17px;
bottom:17px;
/* css3 animation */
-webkit-animation-delay:1.04s;
-moz-animation-delay:1.04s;
-o-animation-delay:1.04s;
}
.loading2 > div:nth-child(7) {
left:57px;
bottom:0;
/* css3 animation */
-webkit-animation-delay:1.17s;
-moz-animation-delay:1.17s;
-o-animation-delay:1.17s;
}
.loading2 > div:nth-child(8) {
left:17px;
bottom:17px;
/* css3 animation */
-webkit-animation-delay:1.3s;
-moz-animation-delay:1.3s;
-o-animation-delay:1.3s;
}
/* css3 keyframes - loading2 */
@-webkit-keyframes loading2 {
0%{ background-color:#000000 }
100%{ background-color:#FFFFFF }
}
@-moz-keyframes loading2 {
0%{ background-color:#000000 }
100%{ background-color:#FFFFFF }
}
@-o-keyframes loading2 {
0%{ background-color:#000000 }
100%{ background-color:#FFFFFF }
}

Và cả hiệu ứng loading thứ 3

Tạo hiệu ứng loading bằng CSS3

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
.loading3 > div {
background-color:#FFFFFF;
border:1px solid #000000;
float:left;
height:114px;
margin-left:5px;
width:30px;
opacity:0.1;
/* css3 transform - scale */
-webkit-transform:scale(0.8);
-moz-transform:scale(0.8);
-o-transform:scale(0.8);
/* css3 animation */
-webkit-animation-name:loading3;
-webkit-animation-duration:1.2s;
-webkit-animation-iteration-count:infinite;
-webkit-animation-direction:linear;
-moz-animation-name:loading3;
-moz-animation-duration:1.2s;
-moz-animation-iteration-count:infinite;
-moz-animation-direction:linear;
-o-animation-name:loading3;
-o-animation-duration:1.2s;
-o-animation-iteration-count:infinite;
-o-animation-direction:linear;
}
.loading3 > div:nth-child(1) {
/* css3 animation */
-webkit-animation-delay:0.24s;
-moz-animation-delay:0.24s;
-o-animation-delay:0.24s;
}
.loading3 > div:nth-child(2) {
/* css3 animation */
-webkit-animation-delay:0.48s;
-moz-animation-delay:0.48s;
-o-animation-delay:0.48s;
}
.loading3 > div:nth-child(3) {
/* css3 animation */
-webkit-animation-delay:0.72s;
-moz-animation-delay:0.72s;
-o-animation-delay:0.72s;
}
.loading3 > div:nth-child(4) {
/* css3 animation */
-webkit-animation-delay:0.96s;
-moz-animation-delay:0.96s;
-o-animation-delay:0.96s;
}
.loading3 > div:nth-child(5) {
/* css3 animation */
-webkit-animation-delay:1.2s;
-moz-animation-delay:1.2s;
-o-animation-delay:1.2s;
}
/* css3 keyframes - loading3 */
@-webkit-keyframes loading3 {
0% {
-webkit-transform:scale(1.2);
opacity:1;
}
100% {
-webkit-transform:scale(0.7);
opacity:0.1;
}
}
@-moz-keyframes loading3 {
0% {
-moz-transform:scale(1.2);
opacity:1;
}
100% {
-moz-transform:scale(0.7);
opacity:0.1;
}
}
@-o-keyframes loading3 {
0% {
-o-transform:scale(1.2);
opacity:1;
}
100% {
-o-transform:scale(0.7);
opacity:0.1;
}
}

Mình hy vọng các bạn sẽ thấy thích với kết quả mà các bạn đã làm được. Chúc các bạn thành công !

Bài Viết Cùng Nội Dung
Xem thêm: seo gia re,

Thiết kế Biên Hòa Thiet ke Bien Hoa Thiet ke website Thiết kế website Thiết kế web Biên Hòa Thiet ke web Bien Hoa Thiết kế web Đồng Nai Thiet ke web Dong Nai Thiết kế web tại Biên Hòa Thiet ke web tai Bien Hoa Thiết kế web ở tại Đồng Nai Thiet ke web o tai Đồng Nai Công ty thiet ke website Bien Hoa Dich thiet ke web mien phi o Dong Nai Thiết kế Logo Thiet ke logo Thiết kế Biên Hòa Thiết kế Đồng Nai Thiet ke logo Bien Hoa Thiết kế logo Biên Hòa Thiết kế logo Đồng Nai Thiet ke logo Dong Nai Thiết kế logo ở Biên Hòa thiet ke web binh duong thiêt kế web binh dương công ty thiết kế web giá rẻ ở tại bình dương

thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai thiết kế web biên hòa , thiết kế web đồng nai , thiet ke web bien hoa , thiet ke web dong nai